Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Apr 17, 2019

Firma A & A samlas för en traditionell frågestund. Brottningsmatcher, Mormor och Andreas bänksatsning är några av ämnena, tillsammans med en klädsam dos buskis.