Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Mar 31, 2019

Alex & Andreas reder ut rykten och spekulationer och berättar om vad som verkligen händer framöver.