Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Dec 16, 2018

Alex & Andreas öppnar brevkorgen och besvarar inkomna frågor.