Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Nov 25, 2018

Alex & Andreas drabbar än en gång samman för att försöka bena ut vad som får betecknas som tidigare inkomna men ej besvarade frågor.