Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Nov 14, 2018

Den skånskspanske åsiktsmaskinen Gudiol fortsätter krossa myter, denna gång om allt mellan fettaktivism & tränarrollen.