Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jul 18, 2018

Har han lagt studierna på hyllan för att istället bara åka bräda och hänga i en bar? Jacob Papinniemi förklarar läget.

  • 0:10:04 - Jacob in
  • 1:16:53 - Jacob ut