Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jul 15, 2018

Frågorna smattrar in, svaren not so much. Killarna gör dock vad de kan.