Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jun 27, 2018

Den bräkande halvspanjoren fortsätter att servera nakna och pålitliga sanningar om allt.

  • 0:11:12 - Jacob in
  • 1:16:20 - Jacob ut