Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jun 20, 2018

Än en gång möljas det bland både frågor, undringar och insinuationer. Det tarvar frågestund.