Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Mar 28, 2018

Nordens bästa manlige lyftare berättar om formläget inför EM. Äntligen får han starta i A-gruppen, och kan han därigenom få bättre möjligheter till framskjutna resultat?

  • 00:15:47 Stefan in
  • 01:18:01 Stefan ut