Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Feb 14, 2018

Miljarders med frågor, miljarders med svar. Bland annat om Tyngre Classic, om mormor, om nya produkter och mycket annat.