Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Nov 19, 2017

Frågorna hopar sig, och svaren likaså. Alex & Andreas botaniserar.