Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Aug 23, 2017

Bobby, som är en av Sveriges absolut starkaste kvinnor, sladdar till för frodigt peppsnack inför Tyngre StrongWoman Challenge på Tyngre Classic.

  • 00:13:38 – Gäst in
  • 00:59:42 – Gäst ut