Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Apr 19, 2017

Precis buklandade efter Tyngre Classic-helgen sovrar herrarna bland inkomna undringar och gör sitt – i sammanhanget rätt mediokra – yttersta för att räta ut flerfrågetecken än att skapa nya.