Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Nov 20, 2016

Alex & Andreas fortsätter bena ut frågetecken om både kost, träning och föredragen måltidsdryck.