Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Sep 14, 2016

Den mångsysslande och mångkampsförsvarande lekledaren Kristian Sewén berättar om sin bild av AF-sportens framtid.

  • 00:15:33 – Gäst in
  • 01:53:03 – Gäst ut