Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jun 26, 2016

Fler frågor, svajiga svar. Alex och Andreas tampas med ännu en omgång av envetna undringar.