Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Mar 30, 2016

Alex och Andreas dyker djupare än vanligt in i frågor om entreprenörskap och varumärkesbyggande, om så kallad protein spiking och behovet av kontroller, samt om framtidens kroppsideal.