Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jan 27, 2016

Dialekten är på plats, intellektet likaså. Skorrande och måhända smådrygt, men extremt kompetent och pedagogisk. Det är Tyngres egen Jacob Gudiol det.

  • 00:13:28 – Gästen in
  • 01:27:52 – Gästen ut