Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Nov 6, 2022

Späckat samtal om Andreas ska lära sig gå på händer, vem som klarat Robinson bäst, om Olympia, om Ninja-projektet samt en recension av Björn Hellbergs ”Vena Amoris” och en avslutande stund av gitarrnörderi.