Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Aug 9, 2015

Dags att fyra av ännu ett frågebatteri till värdarna Alex och Andreas. Dessutom avhandlas Facebook, tidigare gjorda fel och några friska vintips.