Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jul 26, 2015

Frågebonanzan fortsätter. Ännu ett långt avsnitt där just dina undringar om värdarna (kanske) får luft och kan besvaras.