Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jul 12, 2015

Dags igen att brotta tag i inkomna undringar. Denna gång ägnar Alex & Andreas drygt 2 timmar åt att besvara närmare 80 frågor. Boom!