Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jun 28, 2015

I ett 109 minuter långt frågeavsnitt svarar grabbarna på frågor om allt från marklyftsladdning till enarmsstångcurls och polkagrisar.