Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Aug 24, 2022

Vi tar hjälp av en av de mer klarsynta vi känner. Carina ger oss en lista av saker att fundera kring, och några nycklar för ett långt och harmoniskt liv.

  • 0:12:40 - Carina in
  • 1:06:06 - Carina ut