Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Apr 17, 2022

Simon Mäntylä – hedersatleten nr 1 – sladdar förbi för att berätta om kvalomgångarna till CrossFit Games. Vi hinner dessutom prata om våra gemensamma aktiviteter under NOCCO Training Day.

  • 0:07:21 - Simon in
  • 0:56:51 - Simon ut