Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Apr 13, 2022

Fotboll, träning och återhämtning är några av de ämnen vi bör i detta spontaninriktade avsnitt med åsiktsmaskinen från Helsingborg.

  • 0:08:39 - Jacob in
  • 0:59:53 - Jacob ut