Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Dec 22, 2021

I väntan på tomten svarar herrar Alex och Andreas på frågor och passar samtidigt på att diskutera famösa bergssiluetter, Weise-strategin, och mer.