Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Dec 19, 2021

Uppföljning med vår bulliga bamsing Samir Troudi. Om säsongen som gått, om planerna inför framtiden, och om livet i stort.

  • 0:15:04 - Samir in
  • 1:28:09 - Samir ut