Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Oct 13, 2021

Alex & Andreas berättar om planerna på att återigen arrangera en fitnesstävling. Eventet går under namnet Tyngre X och genomförs i Stockholm den 9-10 april.