Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Oct 6, 2021

Han är tillbaka, den fria tankens överstepräst – Patrik ”Deadlift Jesus” Andersson. Vi hör honom lägga ut texten om bland annat styrkelyfts-VM, bänkregler samt pöbelns oförmåga att förstå vad elitidrott egentligen handlar om.

  • 0:11:48 - Patrik in
  • 1:00:35 - Patrik ut