Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Aug 1, 2021

Årets säsong med sommarprat avslutas som sig bör, med Andreas. Om hur man lyckas med företagande och livet i stort. Beror framgång och lycka verkligen på det vi tror?