Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jul 25, 2021

En av den svenska fitnessindustrins allra mest betydelsefulla individer och i någon mån upphovsman till det mesta vi idag ser som självklart när det kommer till gym, träning och kost. Rörande, gripande, bitvis sorgligt men oerhört inspirerande.