Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Apr 11, 2021

Bra snack med nyblivne IBO-mästaren Oscar Ahlin som bland annat berättar om sin uppväxt på boxningsklubben, sin utveckling och om känslan av att få lyfta mästarbältet, samt allt om en eventuell flytt till Las Vegas.

  • 0:20:29 - Oscar in
  • 1:35:31 - Oscar ut