Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Nov 18, 2020

Möte i frågeträsket. Bland annat avhandlas träning under Covid, bästa viktminskningsmetoden, en livevägning från Alex och en längre exposé om den japanska toalettens generella påverkan.