Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Nov 11, 2020

Massiv genomgång av nuläget för pandemin. Om skyddsåtgärder, smittovägar och hur bra vi är på att följa regler och rekommendationer. I försnacket snackar vi också om bröllopsresor, med en uppsluppen uppföljning mot slutet. Så du vet.

Hålltider:

  • 00:21:38 – Jacob in
  • 02:09:05 – Jacob ut