Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Sep 27, 2020

Besök av inspiratören och den passionerade lokalentreprenören Erik Nordlöf. Vi pratar såklart om den kommande crossfit-drabbningen Battle of Wermland, men också om träning, coaching och om företagsklimatet i Arvika.

  • 0:09:44 - Erik in
  • 0:58:43 - Erik ut