Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jul 12, 2020

Han är inte bara sveriges starkaste polis. Han är dessutom Sveriges Starkaste Man två gånger om. Martin berättar om framgångar, men också om ökade krav som skapade en känsla av otillräcklighet, som till slut resulterade i panikångest.