Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Apr 19, 2020

Långsurr med frågebatalj. Mormor-rapport, toaletten och vintips tillsammans med träning, skivstänger, och maghjulet är bara några av de spörsmål som reds ut.