Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Feb 23, 2020

Mer än två timmars ljummet svammel när Alex och Andreas besvarar SAMTLIGA inkomna frågor.