Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Feb 19, 2020

Kompetent så det förslår. Om Corona, om varför vi äter frukost, om genusveteskap och om miljösmart kost för elitidrottande styrkesatlet samt om hur nöjd han är med sina lår.

  • 0:18:20 - Nicklas in
  • 1:31:11 Nicklas ut