Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Sep 1, 2019

Alex & Andreas gratulerar sig själva och minns hur allt började, men tar också fart mot det som komma skall. Som Tyngre 8 till exempel.