Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Aug 7, 2019

CrossFit-oraklet Mads hjälper oss att bena ut allt det viktiga som hände under årets CrossFit Games!

  • 0:06:51 - Mads in
  • 1:16:44 - Mads ut