Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Mar 4, 2015

Storfrämmande i Tyngre Radio. Fitnessikonen och gladiatordrottningen Cecilia Benjaminson berättar om hundpromenader, sin självvalda distans till fitnessbranschen, sin träning och även några hummande strofer om en eventuell comeback.

  • 00:07:02 – Gästen in
  • 00:40:35 – Gästen ut