Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jun 26, 2019

Alex & Andreas följer upp förra avsnittet genom att här beta av de sista inkomna frågorna.