Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jun 23, 2019

Med nu 500 avsnitt i ryggen gör Alex och Andreas sitt yttersta för att besvara SAMLIGA inkomna frågor.