Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Mar 17, 2019

Svadefaktorn är hyfsat hög när herrar A & A sätter sig för att besvara inkomna frågor.