Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jan 13, 2019

Proffssvammel och svarsläge de luxe när värdarna gör sitt yttersta (?) för att reda ut inkomna undringar. Benne, Ulf, marklyft och japanska toaletter utgör nu verbalt allmängods.