Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jan 2, 2019

Med nytt år följer ofta nya löften. Men hur kommer man igång? Vad måste man tänka på när det gäller träningen? Kosten? Vilan? Jacob Gudiol hjälper oss att se skogen genom alla träd och att fokusera på det som verkligen betyder något.

  • 0:12:20 -Jacob in

  • 1:21:59 - Jacob ut