Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Dec 9, 2018

Initierat snack med Sveriges största fitnesstjärna. Bland många andra klokskaper förtäljs även hur man kombinerar rollerna som tränare, domare och tävlande.

  • 0:07:27 - Carina in
  • 1:09:56 - Carina ut